Benelux-stuurgroep tegen Zandvliet-park

(belga) - Een stuurgroep van Nederlandse en Vlaamse ambtenaren heeft geadvizeerd het grensgebied tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom te vrijwaren van industriële aktiviteiten en dus geen "logistiek park' op te richten in de Kabeljauwpolder nabij de polderdorpen Zandvliet en Berendrecht. Dit heeft de Belgisch-Nederlandse milieugroep Benegora bekendgemaakt.