Benoeming Aerts bij Synatom vernietigd

(tijd) - De benoeming eind vorige jaar van de gewezen staatssekretaris voor energie Firmin Aerts (CVP) tot voorzitter van de raad van beheer van de NV Synatom werd onlangs door de Raad van State vernietigd. Synatom - voor de helft eigendom van de staat, voor de andere helft van Electrabel - is belast met het beheer van splijtstoffen voor de Belgische kerncentrales. De vorige regering ging met de benoeming van Aerts juridisch in de fout. De statuten van Synatom bepalen dat je bestuurder moet zijn om voorzitter te kunnen worden. Aerts was en is nog steeds geen bestuurder. Die fout wordt binnenkort rechtgezet. Er bestaat een afspraak dat Aerts op de algemene vergadering van Synatom op 13 mei benoemd wordt tot bestuurder, waarna hij door de regering bij koninklijk besluit opnieuw, ditmaal korrekt, op de voorzittersstoel wordt gezet.