Benoeming direktiekomitee ASLK

(tijd) - Op een buitengewone algemene vergadering van de ASLK-Bank werd Jos Borremans voor een periode van zes jaar tot bestuurder benoemd. Tevens werd hij aangesteld als lid van het direktiekomitee. Borremans zal verantwoordelijk zijn voor de kredietsektor. Het direktiekomitee van de ASLK is nu volledig en bestaat uit Herman Verwilst (voorzitter), Jean-Pierre Cardinael, Roger Cocquyt, Karel De Boeck, Patrick Evrard en Gilbert Mittler.