Benoeming topmandaten gerecht op de helling

(tijd) - De benoeming van 79 van de 152 procureurs en voorzitters van rechtbanken is in gevaar. De Hoge Raad voor de Justitie, die belast is met de benoeming van de korpschefs, gaat niet akkoord met de wetswijziging die daaraan gekoppeld is. Net voor de kerstvakantie maakte minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), nog snel bekend hoe ze het mandaat van de korpschefs wil veranderen. Maar de Hoge Raad verwerpt de wijziging van de mandaten in een advies aan de minister. Dat advies is gebaseerd op een rondvraag bij de korpschefs en een enquête bij jongere magistraten.