Benoeming Tsjernomyrdin wordt herhaling van circus rond aanstelling Kirijenko

(van onze correspondent)