Benoeming

Mr. Rudolf Nelissen, voorzitter van de raad van bestuur van de Amro-Bank, is met ingang van 1 juli benoemd tot voorzitter van het College van Overleg van de Gezamenlijke Banken (CVO). Hij volgt de heer Drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirektie van de Rabobank, op. Wijffels neemt nu het vice-voorzitterschap van het CVO waar. Nelissen blijft daarnaast ook nog het voorzitterschap van de Nederlandse bankiersvereniging vervullen.