Benoemingen bij Tiense Suikerraffinaderij

(tijd) - Charles Degard, momenteel direkteur van de suikerfabriek van Genappe, neemt per 1 februari 1991 de direktie op zich van de Raffinerie Notre-Dame in Oreye. Degard wordt dus verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van de nieuwe fabriek die Tiense in Oreye gaat optrekken. Deze installatie moet twee nieuwe voedingsingrediënten vervaardigen op basis van chicoreiwortels (raftilose en raftiline). Degard wordt in Genappe opgevolgd door Pol Cardinal, die voor het ogenblik nog ingenieur is bij het studiebureau van de Tiense Suikerraffinaderij. Edouard Pieraerts tenslotte, tot hiertoe direkteur van de Raffinerie Notre-Dame te Oreye, wordt per 1 februari benoemd tot direkteur-advizeur van de afdeling Suikerfabrieken van de groep.