Advertentie
Advertentie

Benzine en gasolie weer duurder

(tijd) - Ondanks alle voorspellingen over instorting van de oliemarkt na beëindiging van de Golfoorlog, worden een aantal olieprodukten op de internationale markten toch maar weer duurder.