Advertentie
Advertentie

Benzine ook goedkoper

(tijd) - Woensdag werden gasolie, lamppetroleum, halfzware en halfzware stookolie goedkoper; vandaag is het de beurt aan de benzine. De prijswijzigingen hangen samen met gelijkaardige bewegingen voor die produkten op de internationale markten.