Advertentie
Advertentie

Benzinestations moeten dampen recupereren

(tijd) - Minister van Leefmilieu Vera Dua werkt aan een aanpassing van de Vlaamse milieureglementering Vlarem II, zodat benzinestations de dampen die vrijkomen bij het tanken recupereren en hergebruiken. Die maatregel is op korte termijn in het Ozon-urgentieplan voorzien. Vlaams parlementslid Johan Malcorps (Agalev) vroeg de minister dinsdag in de commissie voor Leefmilieu meer uitleg over het Ozonplan.Buiten de recuperatie van benzinedampen is in het Ozon-urgentieplan ook voorzien dat vijftien bussen van De Lijn met een CRT-roetfilter worden uitgerust, zodat de uitstoot van koolstof en roetdeeltjes met 90 procent en de stikstofuitstoot met 10 procent vermindert. Ook de zwaveluitstoot neemt dan af. In overleg met de petroleumsector worden voorts de emissiegrenswaarden verstrengd voor stikstofuitstoot bij de petroleumraffinaderijen.De federale overheid en de drie gewesten brengen voor de zomer een ozonfolder en -brochure uit om de bevolking te sensibiliseren. Een ozonactieplan bleef voorlopig uit, omdat het Waals en Brussels Gewest eerst een eigen Plan de lair willen klaarstomen.Ook de kans dat er in het openbaar vervoer opnieuw met ozontickets wordt gewerkt, lijkt uitermate gering. Een evaluatie leert dat ozontickets enkel aanleiding geven tot minder inkomsten voor de betrokken maatschappijen, De Lijn en de NMBS, zonder dat dit resulteert in meer reizigers, zegt Vera Dua.De minister gelooft meer in een actieprogramma ter bevordering van milieuvriendelijke voertuigen, dat tegen eind dit jaar klaar moet zijn. Er wordt gedacht aan een versnelde introductie van milieuvriendelijke wagens en een versnelde vervanging van het bestaande wagenpark, alsook aangepaste inspectie- en onderhoudsprogrammas. WVDV