Beoogde milieuheffing beloont legale verwijdering onvoldoende

(tijd) - De Vlaamse industrie vreest steeds meer dat de eigen Vlaamse regering de enorme kostprijs voor de sanering van het leefmilieu hoofdzakelijk wil verhalen op de kap van die industrie. Die vrees bleek eerder al gegrond door de regeling van de verdeling van de kosten in de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VMZ), en blijkt nu overduidelijk uit het jongste dekreet over de heffingen op de vaste afvalstoffen. De heffingsgrondslag wordt aanzienlijk verruimd en de hoogte van de heffing enorm opgetrokken. Ondanks het feit dat vergunde inrichtingen voor het verwijderen, vernietigen, of storten en/of verbranden een kostprijs aan de industrie aanrekenen die alle onkosten dekt, zal de staat daar bovenop nog een heffing doorvoeren.