Advertentie
Advertentie

Bepaalde beroepen worden verboden voor jobstudenten

(tijd) - Een aantal werkzaamheden die reeds verboden zijn voor werknemers van beneden de 18 jaar, worden nu eveneens verboden voor jobstudenten (zowel beneden als boven de 18 jaar). Minister van tewerkstelling en arbeid Van den Brande heeft daaromtrent een koninklijk besluit uitgevaardigd dat het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) wijzigt. Het KB verschijnt eerstdaags in het Staatsblad.