Advertentie
Advertentie

Beperking landbouwuitgaven biedt sleutel Agenda 2000

BRUSSEL (tijd) - De omtrekken van een compromis over de Agenda 2000 lijken zich stilaan af te tekenen. Een vermindering van de landbouwuitgaven biedt blijkbaar ook de sleutel voor een oplossing van het budgettair probleem van de Unie. Op 26 februari in Bonn en op 24-25 maart in Berlijn zal blijken of de Vijftien inderdaad een akkoord over het keurslijf voor de komende jaren vinden. En of de hervorming van het Europees landbouwbeleid niet gewoon wordt doorgeschoven tot de multilaterale onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hadden gisteren een duidelijke boodschap voor hun collega's van Landbouw: de begrotingslijn voor landbouw moet 'meer in overeenstemming gebracht worden met de werkelijke uitgaven'. Wat dat precies betekent, werd wel op verschillende manieren uitgelegd. Voor Nederland komt dit neer op minstens een stabilisering van de landbouwuitgaven tegen 2006 op het niveau van 1999, 40 miljard euro.