'Bepsys is logische oplossing in internationaal betalingsverkeer'

BRUSSEL (tijd) - Bepsys moet lukken. Bepsys is uitgedacht door de zeven grootste banken van dit land met als bedoeling om het klein internationaal betalingsverkeer snel en goedkoop te laten verlopen. Maar praktische problemen zorgen ervoor dat het allemaal wat moeizamer verloopt. Toch gelooft Marco Citta, direkteur-generaal Operations-Process Management van de Generale Bank, in de toekomst. 'De Europese banken zullen moeten inzien dat betere dienstverlening naar de klanten toe meer biedt dan mogelijke winst door konkurrentie.' De Europese Kommissie wil en zal goedkoop internationaal betalingsverkeer krijgen voor kleinere bedragen. Dat is logisch ook, want de Europese ambtenaren zijn precies de grote gebruikers van het bancair systeem om kleine overschrijvingen te doen. En wat na aan het hart ligt, in dit geval de portefeuille, dat heeft meestal voorrang.