Berechting van gewezen dictator een grote kluif voor juristen

(tijd) - Het feit dat Saddam Hoessein levend in handen is gevallen van de Amerikaanse troepen plaatst de regering in Washington voor een probleem, dat opnieuw tot problemen kan leiden met Europese bondgenoten. Het staat buiten kijf dat de voormalige Iraakse leider berecht moet worden, maar waar dat zal gebeuren is nog onduidelijk. Alle opties blijven open : in Irak, de VS of voor een internationaal Hof.