Berekening van behoefte aan artsen kan binnenkort beginnen

(tijd) - De 'planningscommissie' die moet becijferen hoeveel artsen en tandartsen ons land nodig heeft, zal bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen, universiteiten, ziekenfondsen, geneesheren, tandartsen, en 'deskundigen in de planning van gezondheidsberoepen'. Dat zegt het ontwerp van KB dat vandaag voorligt op de ministerraad. De commissie zal ook op eigen initiatief advies kunnen geven over het medisch aanbod.Het is al langer bekend, België telt te veel geneesheren en tandartsen. De ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Magda de Galan en Marcel Colla, hebben daarom in de sociale wet een instrument voorzien dat de groei van het medisch aanbod moet afremmen. Na de basisopleiding zal alleen nog een vooraf bepaald aantal afgestudeerden effectief toegang krijgen tot het beroep (via een erkenningsnummer van het Riziv). Het vastleggen van de aantallen, per gemeenschap, wordt de opdracht van een 'planningscommissie'.