Bergers (VU) wordt half december vice-burgemeester van Antwerpen

(belga) - VU-raadslid Gerard Bergers zal pas half december - na de behandeling van de begroting 1993 door de gemeenteraad - tot het Antwerps schepenkollege toetreden. Bergers krijgt een pak bevoegdheden, die hem zo ongeveer vice-burgemeester van de Scheldestad zullen maken. De nieuwe Antwerpse driepartijenkoalitie van SP, CVP en VU heeft zich gisteren geprezenteerd met een nieuw bestuursakkoord dat voortbouwt op het akkoord van de "oude' SP-CVP-koalitie, maar ook een aantal nieuwe aksenten wil gaan leggen.