Advertentie
Advertentie

Berginvest boekt grote uitzonderlijke winst

(tijd) - De kleine Gentse holding Berginvest boekte over het afgelopen jaar een winst van liefst 396.498.811 fr. Dat is vooral het gevolg van de meerwaarden die werden gerealizeerd bij de verkopen van de rubberbedrijfstak en van de aktiviteit 'Instruments'. Rekening houdend met de overdracht van een deel van de gerealizeerde meerwaarden naar de belastingvrije reserve, bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar 70.903.667 fr.