Berichten voor een halve frank

(tijd) - Assurnet zal dit jaar naar schatting 7 miljoen berichten verwerken. Die elektronische informatiestroom loopt langs het telefoonnet, maar snelheid en kostprijs variëren al naargelang de gekozen kommunikatiewijze.