Berlaymontgebouw kan ook deels worden heropgebouwd

(tijd/belga) - Naast afbraak en heropbouw enerzijds en renovatie anderzijds is er een derde alternatief voorgesteld voor het Berlaymontgebouw, waar de EG-kommissie huist. De bevoegde ministers kunnen ook opteren voor de "regeneratie', dit is het slechts gedeeltelijk slopen en weer optrekken van de Berlaymont. Een Belgisch kompromis. De drie opties die op tafel liggen, staan uitgewerkt in een rapport van het staatssekretariaat van openbare werken waarover een groep technici zich maandagnamiddag zal buigen. In principe moeten de ministers van het Brussels gewest en de nationale regering volgende week de knoop doorhakken.