Berlijn levert geen engagement op voor reduktie CO2-uitstoot

BERLIJN (reuter/tijd) - De klimaatkonferentie in Berlijn leverde geen nieuwe engagementen op om de uitstoot van broeikasgassen na het jaar 2000 terug te dringen. De 170 deelnemende landen keurden wel een mandaat goed om tegen 1997 verder te onderhandelen over een beperking van de schadelijke uitstoot.Al van voor de start was het duidelijk dat de klimaatkonferentie in Berlijn niet op het elan van de aarde-top in Rio de Janiero, in juni 1991, voortdreef. In Rio hadden industrie- en ontwikkelingslanden zich verbonden tot een stabilizatie van de CO2-uitstoot in het jaar 2000 op het niveau van 1990. Drie jaar nadien blijkt bijvoorbeeld de Europese Unie niet in staat dit engagement waar te maken. De jongste cijfers spreken van een toename van de CO2-uitstoot met 5 tot 8 procent in het jaar 2000, zonder bijkomende maatregelen.