Bernaerts in staat van beschuldiging gesteld

(belga) - Woensdag werden door het parket te Brussel de beschuldigingen kenbaar gemaakt die tegen wisselagent Daniel Bernaerts werden ingebracht. Ze betreffen valsheid in geschrifte en gebruikmaking ervan, frauduleus en gewoon bankroet, inbreuken op de wet op de boekhouding en misbruik van vertrouwen.