Bernard Tapie verliest zowel zijn bedrijven als zijn bankier

(tijd) - De Franse politicus, mediafiguur en ondernemer Bernard Tapie heeft een minnelijke schikking bereikt met zijn huisbankier Crédit Lyonnais. In ruil voor een aantal activa is deze laatste bereid een schikking uit te werken met Tapie. Dat vergt volgens de Franse pers wel een eenmalige afschrijving voor de bank ten belope van 400 miljoen Fr. fr. Dat precieze bedrag wil de bank niet bevestigen, wel geeft ze toe dat er een provisie komt. Tapie zelf meent dat deze provisie totaal naast de kwestie is. "Mijn activa zijn stukken meer waard dan mijn uitstaande schuld', aldus de gevallen Franse wonderboy. De "verhouding' tussen Tapie en Crédit Lyonnais startte in 1983. Reeds meer dan 10 jaar treedt de Franse bank op als vaste financieringsbron bij de overnames en turn-aroundpogingen van Bernard Tapie. Momenteel beloopt de uitstaande schuld van Tapie bij Crédit Lyonnais 1,05 miljard Fr. fr. Een niet onbelangrijke rol daarbij speelde Pierre Despesailles, al tientallen jaren bankier en direkteur van Société de Banque Occidental (SDBO), nu een filiaal van Crédit Lyonnais. Hij was de enige bankier die Tapie begin de jaren '80 een kans gaf, toen niemand in hem geloofde.