Bernheim Comofi lanceert vastgoedbevak 'Befimmo'

(tijd) - Twee weken na de lancering van de bevak 'Serviceflats Invest' van de Vlaamse Gemeenschap, brengt vastgoedvennootschap Bernheim Comofi de bevaki Befimmo op de markt. 1.725.000 aandelen, d.i. 63 procent van het kapitaal van de bevak, zijn vanaf vandaag te koop tegen 1.995 B.fr. per stuk. De eerste nettocoupon wordt geraamd op 6,02 procent. Binnen vier jaar mikken de beheerders op een minimale nettovergoeding van 6,82 procent.Hiermee steekt Befimmo de bevak van de Vlaamse Gemeenschap nipt de loef af. 'Serviceflats Invest' doet op 21 december zijn intrede op de Belgische aandelenmarkt. De aandelen van Befimmo, een commanditaire vennootschap op aandelen, zullen op 20 december op de contantmarkt noteren en vanaf vijf januari, wanneer de nieuwe quinzaine van start gaat, op de termijnmarkt. De beursnotering en een free float tussen 3,4 tot 4,3 miljard frank moeten de liquiditeit van het aandeel waarborgen. De free float zijn de aandelen die niet in handen zijn van de vaste aandeelhouders (Bernheim Comofi) en vrij verhandeld kunnen worden . Bovendien stelt beursvennootschap Vermeulen zich garant om in de markt op te treden als tegenpartij en zo de handel in Befimmo-aandelen te animeren.