Advertentie
Advertentie

Beroep tegen dwangbevel fiscus kan zonder voorafgaande betaling

(tijd) - Een belastingplichtige kan beroep aantekenen tegen een dwangbevel van de BTW-administratie ook als hij niet vooraf het geëiste belastingbedrag betaalt. Het BTW-wetboek, dat het tegendeel voorschrijft, discrimineert op dat punt niet-bemiddelde belastingplichtigen. Het Arbitragehof wees donderdag een arrest in die zin.Het arrest kwam er in antwoord op een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep van Antwerpen. Een man, J. Lemmens, weigerde het BTW-bedrag te betalen dat de administratie bij dwangbevel van hem eiste. Hij tekende verzet aan tegen het dwangbevel, maar de rechtbank verklaarde dat verzet ongegrond. Tegen dat vonnis ging hij in beroep bij het Hof van Beroep in Antwerpen. De Belgische Staat voerde aan, dat dit beroep niet ontvankelijk was omdat Lemmens weigerde vooraf het geëiste bedrag te betalen. De Staat verwees daarvoor naar artikel 92 van het BTW-wetboek.