Beroep tegen vonnis in kwestie-Nedlloyd

AMSTERDAM (reuter) - Een Nederlandse advokaat gaat in beroep nadat de zaak die hij inleidde tegen de rekeningen van het boekjaar 1987 van de Nederlandse scheepvaartmaatschappij Koninklijke Nedlloyd Groep werd verworpen. De advokaat stelt dat belangrijke afschrijvingen op de activa werden doorgevoerd en daardoor de Nederlandse aandeelhouder zou benadeeld zijn. Een Amsterdamse handelsrechtbank had zich in de zaak onbevoegd verklaard. Nu wil de advokaat weten of hij voor een hogere rechtbank kan optreden in naam van het Nederlandse publiek.