Advertentie
Advertentie

Beroepsaktiviteit bepaalt verschil in expansiesteun tussen gewesten

(tijd) - De expansiesteun is nu eens het hoogst in Vlaanderen, dan weer eens in Wallonië of Brussel. Alles hangt af van de beroepsaktiviteit waarvoor expansiesteun aangevraagd wordt. Dit blijkt uit een vergelijking door het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) van de ekonomische KMO-expansiesteun in de drie gewesten Wallonië, Brussel en Vlaanderen. Sinds de staatshervorming van 1980 voert ieder gewest inzake investeringsondersteuning een eigen beleid. Volgens het NCMV zijn regionale verschillen kwa steun verantwoord maar toch moet er gewaakt worden over té grote verschillen tussen de regio's want dat kan op termijn tot konkurrentievervalsing leiden.