Beroepsmatige receptie- en restaurantkosten zijn sinds 1989 maar voor

de helft fiscaal aftrekbaar.Hierop werden extra legem talrijke uitzonderingen toegestaan.Minister Reynders verduidelijkt nu dat de receptiekosten van een modeshow die in een onderneming wordt georganiseerd, niet tot die uitzonderingen behoren.