Advertentie
Advertentie

Beroepsverenigingen en BTW

Heel wat professionele verenigingen vaak onder het statuut van een vzw of een internationale vzw krijgen fiscale controles en vragen van de fiscale administratie. Vaak worden de betrokken organisaties zich pas na een BTW-controle bewust van de problemen en de sancties die hieruit kunnen volgen en blijkt dat zij niet altijd gebruik maken van de mogelijke opportuniteiten die de BTW-wetgeving biedt. Om een overzicht van de rechten en plichten te geven die uw organisatie dient te vervullen en uw concrete vragen dienaangaande te beantwoorden, organiseert WP&B NV Het BTW Huis, in samenwerking met FAIB, een studienamiddag, waar specifiek het geldende BTW-regime voor internationale organisaties zal worden verduidelijkt.De volgende aspecten zullen onder meer aan bod komen: Is een internationale organisatie als belastingplichtige onderworpen aan BTW? Heeft ze recht op aftrek? Hoe dienen lidgelden aangerekend te worden: met of zonder BTW? Hoe zit het met de regeling voor sponsoring?Wanneer: woensdag 26 juni 2002 (Nederlands), dinsdag 25 juni 2002 (Frans), donderdag 20 juni 2002 (Engels) telkens van 13u. 30 tot 17u. 30 (ontvangst vanaf 13 u.)Waar: BTW-huis, Strombeek-BeverPrijs: 160 euro (exclusief BTW) per namiddag en per persoon. Leden van FAIB krijgen een korting van 40 euro. Betalen met opleidingscheques is mogelijk (www.opleidingscheques.be).Inlichtingen: 02/261.05.55 of michele.croes@vat-house.com.KMO-bedrijfsadviseurDe opleiding Startprogramma voor Ondernemerschap & Consultancy (SOC) leidt gedurende acht maanden afgestudeerden van universiteiten en hogescholen op in ondernemerschap en in de begeleiding van KMOs. Deze voltijdse opleiding is volledig op het management van de KMO-wereld toegespitst. Naast de werkseminaries - begeleid door mensen die met beide voeten in de praktijk staan - komen bedrijfsbezoeken, groepswerk en persoonlijkheidsontwikkeling aan bod. Tijdens de afsluitende stage dient gewerkt te worden aan een geïntegreerde adviesopdracht.Waar: VIZO, Kanselarijstraat 19, 1000 BrusselWanneer: 1 oktober 2002 tot 31 mei 2003,elke dag van 9.30 u tot 16.30 uPrijs: 450 euroInlichtingen: Nele Lintermans, tel. 02-227 49 94, e-mail: bedrijfsadvies@vizo.bePeople Effectiveness ProgramHet is de bedoeling een opleiding te verzorgen waarbij het leiden en begeleiden van een team centraal staat. Jonge managers hebben nood aan een algemene people management-opleiding die erg praktijkgericht is. Men vraagt geen uitgebreide theorieën, wel een basisconcept dat onmiddellijk in de praktijk toepasbaar is en waarbij oefeningen en rollenspelen een essentieel onderdeel vormen van de begeleiding. Tijdens deze opleiding wordt actief gewerkt met actieplannen, er wordt van de deelnemers verwacht dat zij concrete acties uitwerken en deze in hun afdeling toepassen naarmate het jaar en de cursus vordert. Dit Personal & People Effectiveness Program omvat een aantal modules waarbij de medewerkers enerzijds inzicht krijgen in hun eigen functioneren als leider en anderzijds vaardigheden ontwikkelen in het begeleiden van medewerkers. Het programma is een denk- en doe-programma: weinig theorie en vooral veel actie.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 7, 8, 13, 14, 21, 22, 27 en 28 augustus 2002 van 9.30u tot 17.30u Prijs: 2.749,- euro (excl. 21% BTW), voor de volledige cursusInlichtingen: TIJD Academie, Tel 03/ 286 57 33, of per mail: academie@tijd.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.