Bert Anciaux begint zoektocht naar nieuw politiek bloed voor Volksunie

(tijd) - Bert Anciaux verlaat voor enkele maanden het VU-hoofdkwartier aan het Brusselse Barrikadenplein. Ondervoorzitter Patrick Vankrunkelsven zal de partijleiding voorlopig overnemen. Anciaux wil tijd en ruimte om een grootscheepse verruimingsoperatie op gang te trekken: Volksunie-Plus. Die moet zoveel mogelijk nieuwe mensen aanspreken, die tot nu toe niet politiek geëngageerd waren. De partijraad van de VU spreekt zich zaterdag uit over de nieuwe strategie. Het langstbewaarde geheim uit de recente partijgeschiedenis, werd het genoemd in VU-kringen. De nieuwe strategie om de partij 'maatschappelijk te verbreden' werd al overeengekomen op de fractiedagen van de partij in Vlissingen, twee maanden geleden. Bedoeling was dat de partijvoorzitter op het congres van vorig weekend de plannen zou bekend maken, maar de perikelen in de Brusselse regering doorkruisten het tijdschema, aldus een VU-parlementslid. Daarom werd een extra-partijraad (het 'parlement' van de partij) bijeengeroepen, zaterdag 29 november in Brussel, die het scenario officieel zal goedkeuren. Maar gisteren lekte het nieuws al uit in De Standaard.