Beschaving en Barbarij

De Koning Boudewijn Stichting koopt met de steun van de Nationale Loterij regelmatig waardevolle Belgische kunstwerken aan, die door een verkoop mogelijk naar het buitenland zouden verdwijnen. Door de tussenkomst van de Stichting kon onlangs op de valreep worden voorkomen dat een prachtig chryselefantien (gemaakt uit een olifantstand) beeld van de Brusselse goudsmid Philippe Wolfers (1858-1929) naar een Japanse koper ging. Wolfers was een van de eersten om met ivoor van Kongolese oorsprong art-nouveau-objecten te creëren. Hij maakte er reeds furore mee op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894. De aangekochte sculptuur, getiteld 'Beschaving en Barbarij', was een van de belangrijke kunstwerken op de Kongotentoonstelling in Tervuren in 1897. De ingewikkelde sculptuur stelt een zwaan en een gevleugelde slang voor, beide in zilver, die elkaar bestrijden. De dieren kronkelen zich rond een stuk olifantstand waarin een lelie gebeiteld staat. Het gevecht tussen de zwaan en de slang staat voor de strijd tussen goed en kwaad, een van de geliefde themas van Wolfers. Het beeld werd door koning Leopold II geschonken aan zijn staatssecretaris Edmond van Eetvelde, als dank voor het welslagen van de tentoonstelling van Tervuren. Van Eetvelde plaatste het kunstwerk in de rotonde van zijn art nouveau-woning aan de Brusselse Palmerstonlaan, een huis dat ontworpen was door die andere grote art-nouveaukunstenaar, architect Victor Horta. Het beeld Beschaving en Barbarij wordt in de lente tentoongesteld in het Hortamuseum in Brussel. Daarna wordt het toevertrouwd aan het Jubelparkmuseum.Inlichtingen: Koning Boudewijn Stichting, tel.: 02/511.18.40. Folon in Ter HulpenSedert de opening, nu een jaar geleden, heeft het Folon-museum, gehuisvest in de boerderij van het kasteel van Ter Hulpen, reeds 86.000 bezoekers ontvangen. In het museum worden meer dan 300 werken van de Ukkelse kunstenaar Jean-Michel Folon getoond. Folon werd in Brussel geboren in 1934. Hij heeft vooral grafisch werk gemaakt, aquarellen, gravures, zeefdrukken en boekillustraties, naast mozaïeken, glasramen, decors en films. Hij ontwierp ook tal van affiches. Rond 1988 maakte hij zijn eerste houtsculpturen. Later kwamen daar beelden in brons en marmer bij. Het thema van de stad is permanent in Folons werk aanwezig, zijn poëtische benadering toont echter een eerder bitter beeld. In het museum worden ook diverse animatiefilms getoond, die de bezoeker laten kennismaken met een deel van het illustratiewerk van Folon, zoals van bepaalde boeken en bundels van beroemde schrijvers, onder wie Kafka, Apollinaire en Prévert. De werken die in het museum te zien zijn, en die het grootste deel van Folons productie omvatten, zijn eigendom van het Waals Gewest, dat de Stichting Folon een jaarlijkse werkingstoelage van 123.950 euro geeft. Om de twee maanden worden in het museum lezingen gehouden door bekende auteurs. Tot de uitgenodigde sprekers behoren schilder Valério Adami, cineast André Delvaux, architect Renzo Piano, schrijver Jorge Semprun, beeldhouwer Pol Bury en zelfs de Franse fotograaf Henri Cartier-Besson. Ter Hulpen ligt ten zuiden van Brussel. Men kan er in het nabijgelegen Zoniënwoud prachtige wandelingen maken.Ferme du domaine de la Hulpe, Drève de la Ramée, 1310 La Hulpe. Tel.: 02/653.34.56. Elke dag open, behalve op maandag, van 10 tot 18 uur. Toegang 7,44 euro. Samenstelling: Bert POPELIER