Bescherming vastgoed vraagt onafhankelijke bodembeheerders

Betaalbare bouw- en industriegronden zijn schaars geworden. Zelfs landbouwgronden zijn duur. In Vlaanderen is het dan ook van groot belang dat geen onnodig waardeverlies ontstaat door de aanvoer van verontreinigde zand- of kleigrond of teelaarde. Indien de nieuwe bodembeheerorganisaties onvoldoende onafhankelijk opereren, dreigen concurrentievervalsing en oncontroleerbare wildgroei. De bescherming van het vastgoed tegen nieuwe bodemverontreiniging dreigt dan op een fictie uit te draaien, waarschuwt MARC DILLEN.