Bescherming voor informanten over Holocaust-goud

(reuter) - Het Zwitserse parlement gaat in juni een wetsvoorstel neerleggen om mensen te beschermen die informatie opdelven over het nazigoud dat bij de Zwitserse banken zit. Het voorstel moet voorkomen dat bankbedienden die uit de biecht klappen daarna gewoon ontslagen worden door hun bank. Dat overkwam Christoph Mieli die gewag maakte van het vernietigen van archieven bij UBS, het kostte hem zijn baan.