Beschermingsfonds groeit tot 618 miljoen euro

(tijd) - De kredietinstellingen en beursvennootschappen stortten begin april 38 miljoen euro in het Beschermingsfonds. Daardoor totaliseert het vandaag 618 miljoen euro. Het fonds kent een vergoeding toe aan depositohouders en beleggers die schade lijden als hun financiele instelling failliet gaat. De slechtere resultaten die de banken vorig jaar boekten door de zwakke beurzen wogen niet op hun bijdragen tot het fonds.