Advertentie
Advertentie

Beschermingsfonds heeft al 575 miljoen euro

(tijd) - Banken en beursvennootschappen stortten begin april 38 miljoen euro in het beschermingsfonds, de openbare instelling die vergoedingen toekent aan depositohouders en beleggers die schade lijden door het faillissement van hun financiële instelling. De middelen van het fonds bedragen nu 575,4 miljoen euro. Het fonds keerde vorig jaar nog eens 0,2 miljoen euro uit aan de beleggers van de failliete beursvennootschap Logé & Associés.