Advertentie

Beschikbaar inkomen op 10 jaar 29 procent gestegen

(tijd) - De cijfers die minister van Financiën Viseur eerder deze week bekendmaakte over de opbrengst van de niet-indexering van de belastingschalen kunnen de indruk wekken dat de belastingdruk de voorbije jaren is gestegen. Het tegendeel is waar, zo stelde de federale minister van Begroting Herman van Rompuy, woensdag in een mededeling.

De globale fiscale en parafiscale druk is onder deze legislatuur niet toegenomen. Ze is zelfs lichtjes gedaald. De druk van de directe belastingen voor particulieren is gedaald met 0,5 procent van het nationaal inkomen. De daling van het overheidstekort met 3,5 procentpunt op vijf jaar tijd is volgens Van Rompuy dus volledig te danken aan een vermindering van de uitgaven.

Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen steeg sinds 1991 met 8 procent. Het gaat hier om cijfers uit de nationale rekeningen, waarbij met alle soorten inkomens wordt rekening gehouden, na correctie voor fiscale en parafiscale lasten en voor de inflatie. Deze stijging is des te treffender, aldus Van Rompuy, omdat in die periode een sterke vermindering van het begrotingstekort werd gerealiseerd.

Belastingverlaging

De stijging van het reëel beschikbaar inkomen sinds 1991 komt bovenop de sterke stijging van dat inkomen in de periode 1987-1991, onder meer ten gevolge van de gezinsvriendelijke belastingverlaging. In totaal steeg het globaal reëel beschikbaar gezinsinkomen in de periode 1988-1998 met 29, 0 procent, aldus nog Van Rompuy.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud