Advertentie
Advertentie

Beschikbare middelen blijven karig ondanks verhoging budget

(tijd) - Fondsenwerving voor de strijd tegen aids is geen overbodige luxe, zeker niet in Vlaanderen. Toen Hugo Weckx (CVP) in de vorige gewestelijke executieve verantwoordelijk was voor volksgezondheid, besteedde Vlaanderen jaarlijks ongeveer vier frank per inwoner aan het aidsbeleid, het wetenschappelijk onderzoek buiten beschouwing gelaten. Een bedrag dat in schril kontrast stond met de uitgaven in Wallonië (35 fr.), Nederland (36) of Frankrijk (22).