Advertentie
Advertentie

Beschutte werkplaatsen zijn weer groeiende sector

(tijd) - De krimp van het personeelsbestand van de beschutte werkplaatsen is gestopt. Eind 1997 waren in de sector ruim 12.000 mensen met een handicap aan de slag, het hoogste cijfer sinds begin jaren negentig. Ook economisch doen de beschutte werkplaatsen het beter dan enkele jaren geleden. In 1997 konden de bedrijfsresultaten weer met zwarte inkt geschreven worden. En dat ondanks het optrekken van de lonen tot 80 procent van het minimumloon.Het aantal werknemers met een handicap dat aan de slag is in de beschutte werkplaatsen slonk sinds 1992 aanzienlijk. 1995 was een jaar van status-quo, in 1996 begon de sector aarzelend aan het herstel. Uit een studie van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen blijkt nu dat de neerwaartse trend definitief is omgebogen. In 1997 was de groei van het personeelsbestand overtuigend. Eind december van dat jaar stelden de beschutte werkplaatsen 12.043 gehandicapten tewerk, meer dan in 1992. Daar moeten ook nog ongeveer 1.400 valide werknemers worden bijgeteld, mensen die tot het omkaderingspersoneel behoren. Want gemiddeld heeft elke beschutte werkplaats per zeven gehandicapte werknemers één begeleider. In de meeste gevallen is deze begeleider een valide werknemer.