Beslagrechter mag voortaan 'persoonlijk faillissement' uitspreken

(tijd) - De nieuwe wet op de collectieve schuldenregeling treedt vanaf januari gedeeltelijk in werking. Schuldbemiddelaars kunnen de rechtbank voorstellen iemands schulden volledig kwijt te schelden. De zaken verschijnen nog een tijdje voor de beslagrechter, totdat de arbeidsrechtbank de nieuwe bevoegdheid aankan. Ook de kwijtschelding van schulden aan de staat, een andere pijler van de nieuwe wet, is nog niet meteen mogelijk.