Beslissing Duitse roerende voorheffing uitgesteld

BONN (reuter) - De Duitse regering heeft de uiteindelijke beslissing over het al dan niet invoeren van de roerende voorheffing uitgesteld tot 12 november. Het Duitse grondwettelijke hof verplichtte de regering in juni om nog vóór 1993 te komen tot een betere inning van de belastingen op inkomsten uit investeringen. Volgens waarnemers zou er binnen de regering onenigheid bestaan over de invoering van de roerende voorheffing.