Beslissing lancering Airbus A.321 uitgesteld

(tijd) - Alhoewel de verwachting van sommige waarnemers, dat vorige vrijdag in Toulouse een beslissing zou vallen over de nieuwe Airbus A.321 niet werd ingelost, wijst alles er nochtans op dat nog vóór de jaarwisseling het licht op groen zal gezet worden voor deze jongste Airbus-telg. Met een honderdtal vaste bestellingen en een tachtigtal opties is het sukses immers verzekerd.