Beslissing over arrest dwangsom uitgesteld

(tijd) - De 47 inwoners van de Noordrand die langs gerechtelijke weg ijveren voor de spreiding van de vluchten vanop de luchthaven van Zaventem, namen gisteren nog geen beslissing over de betekening van het recente arrest van het hof van beroep van Brussel. Zij nemen nog enkele dagen bedenktijd, zei Chris Luyckx, hun raadsman, gisteren. Dinsdag legde het hof van beroep de Belgische staat een dwangsom op van 50.000 euro voor elke dag dat de federale regering zijn arrest van 10 juni niet uitvoert. In dat arrest beval het hof de overheid de dag- en de nachtvluchten vanop de luchthaven van Zaventem beter te spreiden. De 47 eisers beraadden zich gisteren over het jongste arrest. Een beslissing om het te betekenen, is nog niet genomen. Zolang dat niet is gebeurd, hoeft de Belgische staat de dwangsom niet te betalen. Luyckx zei dat er tijdens de vergadering van gisteren heel wat pertinente opmerkingen werden gemaakt, zowel van inhoudelijke als van strategische aard. 'Er zijn nog enkele dagen nodig om dat allemaal te laten bezinken en nader te onderzoeken', zei hij. Luyckx beklemtoonde dat, anders dan in de Franstalige pers was gezegd, het recente arrest volledig in de lijn ligt van vroegere rechtspraak over Zaventem, ook van eentalig-Franse kamers die klachten van inwoners van Brussel behandelden. De spreiding van de vluchten is een constante in alle vonnissen en arresten. Luyckx zei dat het niet de bedoeling is van de eisers om, zoals sommige politici wel eens doen, lichtzinnig om te springen met het geld van de belastingbetalers. Bovendien willen de eisers niet alleen een onmiddellijke oplossing voor de spreiding van de nachtvluchten, maar een regeling die ook met de toekomst rekening houdt. Luyckx riep de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit), en de hele regering op de dagen bedenktijd te gebruiken om snel met een regeling te komen. MD