Besparingen en privatiseringen moeten Frans tekort terugdringen

(tijd) - Frankrijk moet extra inspanningen leveren om het tekort op zijn begroting tegen 1997 terug te dringen tot 3 procent van zijn bruto binnenlands produkt, de norm die het Verdrag van Maastricht oplegt aan EU-landen die willen toetreden tot de derde fase van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijks rapport over de Franse economie.De voornaamste taak van de overheid ligt in de terugdringing van het begrotingstekort naar de drempel van 3 procent van het BBP in 1997. De OESO is voorstander van een vermindering van de overheidsuitgaven door besparingen op de loonkosten van het enorme contingent ambtenaren en door een versnelde privatisering van overheidsbedrijven.