Besparingen geven winst Toyota flinke opkikker

TOKYO (bloomberg/tijd) - Toyota Motor heeft zijn boekjaar eind maart afgerond met een courante winst van 420 miljard yen (ongeveer 125 miljard frank). Japans grootste autoconstructeur noteerde in het jaar voordien, dat slechts negen maanden bestreek, een courante winst van 274,8 miljard. 'Wanneer we de cijfers van de negen maanden extrapoleren, komen we uit op een winstgroei van 14,7 procent', meldt de groep. De jaaromzet van Toyota bedroeg 10.720 miljard, in vergelijking met 8.100 miljard in het kortere boekjaar voordien.De nettogroepswinst kwam uit op bijna 257 miljard, wat op vergelijkbare basis een klim met 46 procent betekent. De moederonderneming had een courante winst van 340,7 miljard. Besparingen kwamen de groepswinst ten goede maar de dure yen, lage exportvolumes en hogere kosten voor onderzoek & ontwikkeling waren tegenvallers. Voor het lopende jaar pronostikeert de moederfirma een courante winst van 480 miljard, wat een toename met 40,9 procent zou vertegenwoordigen. 'De stijging moet mogelijk worden door kostenbesparingen en de goedkopere yen', verklaart vice-voorzitter Masami Iwasaki.