'Besparingen gezondheidssektor mogen vernieuwingen niet beletten'

BRUSSEL (tijd) - De besparingen in de gezondheidssektor dreigen elke vorm van vernieuwing in de kiem te smoren. Nieuwe initiatieven kunnen immers maar opgestart worden indien elders bespaard wordt. Om deze evolutie te voorkomen, hebben een aantal jonge ziekenhuismanagers een vereniging opgericht die tot doel heeft een inhoudelijk debat te voeren.De vereniging is gegroeid uit een uitwisselingsprogramma van de Europese gemeenschap. Door dit programma kunnen jaarlijks zo'n 100 professionelen uit de gezondheidssektor stage lopen in een andere lidstaat. Op deze manier komen jonge mensen in kontakt met een andere gezondheidsorganizatie waardoor automatisch het eigen gezondheidsstelsel ter diskussie wordt gesteld. Opvallend is dat alle Europese landen - ongeacht het gezondheidssysteem dat wordt gebruikt - met dezelfde problemen worden gekonfronteerd, met name inflatie van de kosten, beheersen van de uitgaven en het zoeken naar andere beheers- en financieringsvormen.