Besparingsdebat ziekteverzekering dreigtin communautair vaarwater te belanden

(tijd) - Zorgverstrekkers en ziekenfondsen buigen zich de komende maanden over besparingsmaatregelen in de ziekteverzekering. Veeleer dan lineaire besparingsmaatregelen te promoten, wordt uitgegaan van de individuele responsabilisering van artsen en ziekenhuizen. Een uitgangspunt dat onvermijdelijk tot communautaire twisten zal leiden.