'Beste mensen, voor u staat een ziek man'

BRUSSEL (tijd) - 'U ziet een gevaarlijk man. Ik ben zwaar ziek, ik lijd namelijk aan regulitis. Tenminste, dat is de diagnose die men over Marcel Colla stelde.' Zo begint de SP-minister elk gesprek met de kiezer. Niet omdat hij zijn frustraties niet de baas kan, zo onderstreept hij. 'Ik til er niet zwaar aan. Enkel wie geen inhoudelijke tegenargumenten kan aanvoeren, ridiculiseert mensen. En als men mij ervan beschuldigt dat ik in een sociaal statuut voor geneesheren in opleiding heb voorzien, of de spoedgevallendiensten heb genormeerd, dan ben ik fier schuldig te kunnen pleiten.'Marcel Colla is de kunst van de retorica meester. Dat komt van pas wanneer hij dezer dagen van deur tot deur trekt om de bevolking te informeren over het programma van zijn partij. Niet dat de mensen agressief of bits reageren wanneer ze de uittredende minister van Pensioenen en Volksgezondheid op hun drempel aantreffen. Maar voor wie nog iets meer wil vertellen dan wat te lezen staat in de pamfletten van de partij, komt een gave voor verbale communicatie nooit ongelegen. Colla meent dat er in de kiesstrijd, ook bij de SP, te weinig aandacht is voor sociale dossiers. Hij zet de thema's gezondheidszorg en pensioenen daarom extra in de verf, wanneer hij de inwoners van Deurne en omstreken zijn krantje overhandigt.