Beste prestatie in zeven jaar

De Belgische economie presteerde goed, want het bruto binnenlands product (BBP) steeg met 2,5 tot 2,75 procent. Dat is de hoogste groei sinds 1990. Voorts steeg het arbeidsvolume voor het eerst in zeven jaar, bleef de inflatie laag en daalde het overheidstekort voor het eerst sinds 1970 duidelijk beneden de 3 procent van het BBP. Er bleef wel een belangrijke schaduwzijde. Ondanks een lichte daling is nog steeds bijna 10 procent van de beroepsbevolking werkloos.