Bestel uw gratis opleidingsplan

Vorming en opleiding vormen een zwak punt in de competitiviteit van heel wat KMO's. Om KMO's te helpen bij de uitbouw van een doordachte en gestructureerde vormingsaanpak, wierf het Vizo begin dit jaar met Europese steun in elke provincie een opleidingsconsulent aan, die gratis een opleidingsplan voor KMO's opstelt. Hoewel in zo'n opleidingsplan ook subsidiemogelijkheden voor vormingsinitiatieven geïntegreerd zijn, blijkt het toch moeilijk de KMO's te overtuigen van het nut van een opleidingsplan, zegt Stijn Gysen, opleidingsconsulent in de provincie Antwerpen.Dat veel Vlaamse bedrijven slechts weinig belangstelling voor vorming betonen, blijkt uit het geringe succes van Vlamivorm, de lastenverlaging die ondernemingen kunnen krijgen voor aanvullende vorming van hun personeelsleden. Zo'n 5.300 ondernemingen vroegen de steun aan, de helft minder dan het aantal bedrijven dat de Vlaminov-steun aanvroeg, waaraan geen vormingsvoorwaarde gekoppeld was. Vooral de kleinere bedrijven zijn nog steeds niet overtuigd van het nut van permanente vorming voor het behoud en het verstevigen van de concurrentiepositie.