Bestellingenduurzame goederen

(bloomberg) - De bestellingen van duurzame goederen zijn in september naar alle waarschijnlijkheid opnieuw gedaald, als gevolg van de achteruitgang van het aantal bestelde vliegtuigen. De 55 economen die hun voorspelling daaromtrent bij Bloomberg indienden, ramen de daling gemiddeld op 1,6 procent tot 175,7 miljard dollar, na een achteruitgang van 0,4 procent in augustus. Het ministerie van Handel publiceert het cijfer vandaag op 14.30 u. onze tijd.Zonder de transportbestellingen blijft er naar verwachting evenwel nog een daling over van 0,3 procent, bovenop de daling met 0,9 procent in augustus. De tegenvallende economische ontwikkelingen maken immers dat zowat alle bedrijven aarzelend staan tegen nieuwe bestellingen. De economie heeft last van tegenvallende consumptie-uitgaven, menen waarnemers, en als de vraag daalt, vertraagt ook de productie. Vorige week bleek al dat de industriële productie er voor een tweede opeenvolgende maand op achteruitging. Vooral de vraag naar motorvoertuigen, elektrische toestellen en communicatie-uitrusting viel terug en dat zal in de komende maanden waarschijnlijk zo blijven, als de verwachte cijfers correct zijn. In de luchtvaartsector is geweten dat een aantal van de grotere maatschappijen het erg moeilijk hebben. Het probleem is niet enkel dat er weinig bestellingen zijn voor nieuwe vliegtuigen. Meerdere van de in moeilijkheden verkerende luchtvaartbedrijven proberen ook onder eerder bestellingen uit te komen. GVL